Начало Поща Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Студенти
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

СТУДЕНТИ

ГРАФИК
на учебния процес за учебната 2016/2017 година

График за провеждане на изпитна сесия

График за редовна изпитна сесия - летен семестър на учебната 2016/2017 г. - Електроинженерство и Автомобилно инженерство
График за редовна изпитна сесия - летен семестър на учебната 2016/2017 г - Български език и чужд език
График за редовна изпитна сесия - летен семестър на учебната 2016/2017 г - Физика и информатика


СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ОКС Бакалавър ОКС Магистър
Български език и чужд език Изтегли Комуникативни техники и педагогически умения Изтегли
Физика и информатика Изтегли Съвременни образователни технологии
в детската градина и началното училище
Изтегли
Автомобилно инженерство Изтегли Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики Изтегли
Електроинженерство редовно Изтегли    
Електроинженерство задочно Изтегли  


СТИПЕНДИИ

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ
НА СТУДЕНТИ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

СТУДЕНТСКИ АНКЕТИ

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец април 2010 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец ноември 2010 година

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец април 2011 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец април 2012 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец януари 2013 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец януари 2014 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец януари 2015 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец април 2016 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец ноември 2016 година.

ЗА НАС

Списък на административните отговорници за учебната 2015/2016 г

Курс

Група

Отговорник

 

I

Български език и английски език
Български език и френски език
Физика и информатика
Електроинженерство
Автомобилно инженерство

Христина Христова Шегева
Ива Тихомирова Иванова
Николета Радославова Радева
Лидия Ценкова Стоянова
Георги Красимиров Гергански

 

II

Български език и английски език
Български език и румънски език
Физика и информатика
Електроинженерство
Автомобилно инженерство

Катрин Нивелинова Георгиева
Незабравка Йорданова Кирова
Дарина Любенова Енева
Венцислав Светлинов Събев
Катерина Михайлова Иванова

 

III

Български език и английски език
Български език и румънски език
Физика и информатика
Електроинженерство
Автомобилно инженерство

Елка Василева Стоянова
Ивена Атанасова Маринова
Галина Миткова Димитрова
Георги Хотинов Тодоров
Йордан Атанасов Цавков

 

IV

Български език и английски език
Български език и френски език
Български език и румънски език
Електроинженерство
Автомобилно инженерство

Хатче Али Лятиф
Елица Миткова Райнова
Владимира Емилова Катончева
Юксел Неджет Хасан
Янита Красимирова Стоянова

 
   Работно време със студенти
Студентска канцелария
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти