Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Студенти
Секретар: (086) 821 521
Студентски офис: (086) 821 680
Счетоводител: (086) 822 130
 

СТУДЕНТИ

График за провеждане на изпитна сесия

График за редовна изпитна сесия - зимен семестър на учебната 2021/2022 г. - Електроинженерство и Автомобилно инженерство
График за редовна изпитна сесия -зимен семестър на учебната 2021/2022 г. - Педагогика на обучението по български език и чужд език
График за редовна изпитна сесия - зимен семестър на учебната 2021/2022 г. - Педагогика на обучението по физика и информатика
График за редовна изпитна сесия - зимен семестър на учебната 2021/2022 г. - Педагогика на обучението по физика и математика


Забележка:
Протоколите за явяване на изпит се издават три дни преди обявената дата за изпит.
Заплащането се извършва в касата на Филиала или по банкова сметка на Русенски университет „Ангел Кънчев“ - Филиал Силистра:
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG94STSA93003101612101
В платежното нареждане се посочват име, факултетен номер и дисциплината за явяване.

Списък с линковете към онлайн стаите на преподавателите

Преподавател линк
доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева
доц. д-р Румяна Лебедова
доц. д-р Дияна Железова
доц. д-р Галина Лечева
доц. д-р Константин Коев
доц. д-р Симеон Илиев
гл. ас. д-р Дияна Бебенова
гл. ас. д-р Силвия Ангелова
гл. ас. д-р Евгения Денева
гл. ас. д-р Иван Григоров
гл. ас. д-р Валентин Манев
гл. ас. д-р М. Сапунджиев
ас . Светлозар Григоров
гл. ас. д-р Юлиян Димитров
гл. ас. д-р Кр. Каменов
гл. ас. д-р Г. Кадикянов
ст. преп. Росен Чанов
доц. Галина Крумова
проф. Тодорка Стефанова
доц. Теменужка Богданова
Денка Михайлова
Доротея Димитрова
Марияна Табакова
Елисей Неделчев
Станимир Станев
Алефтер Идриз
Пламен Николов

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ОКС Бакалавър ОКС Магистър
Български език и чужд език

УП
Изтегли

Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики  
Физика и информатика УП
Изтегли - 2012
УП
Изтегли - 2017
Автомобилно инженерство УП
Изтегли
Електроенергетика и електрообзавеждане  
Електроинженерство редовно УП
Изтегли
   
Електроинженерство задочно УП
Изтегли

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ
НА СТУДЕНТИ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

СТУДЕНТСКИ АНКЕТИ

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец април 2010 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец ноември 2010 година

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец април 2011 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец април 2012 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец януари 2013 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец януари 2014 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец януари 2015 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец април 2016 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец ноември 2016 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец ноември 2017 година.

Резултати от анкетно проучване на студентското мнение, проведено през месец май 2018 година.

Списък на административните отговорници за учебната 2020/2021 г.

Курс

Група

Отговорник

 

I

Български език и английски език
Физика и информатика
Електроинженерство
Автомобилно инженерство

 

 

II

Български език и английски език
Физика и информатика
Електроинженерство
Автомобилно инженерство

Живко Георгиев Чобанов
Самет Айдън Али
Ивайло Красимиров Христов
Десислава Пламенова Петрова

 

III

Български език и английски език
Физика и информатика
Електроинженерство
Автомобилно инженерство

Глория Ивелинова Димитрова
Александър Николаев Колев
Виктор Ангелов Гамазов
Андрей Ивелинов Желев

 

IV

Български език и английски език
Физика и информатика
Електроинженерство
Автомобилно инженерство

Демет Тургай Бехчет

Красен Йорданов Кралев
Борислав Ангелов Иванов

 
   

 



Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти