Начало Поща Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
За нас
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Счетоводител: (086) 822 130
 

За Филиала

Филиал – Силистра е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е акредитирана образователна структура на Русенския университет "Ангел Кънчев", която има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. Специалностите обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни и технически науки.

  • С писмо изх. № 959 от 25 юли 2014 г. НАОА даде програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... за придобиване на образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР с оценка 9.30 за период от шест години;
  • С писмо изх. № 1135 от 10 ноември 2015 г. НАОА даде програмна акредитация на професионално направление 5.2 Електротехника електроника и автоматика, в т.ч. на спец. Електроинженерство, редовна и задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР, с оценка 9.32 за период от шест години

Структурата на Филиала включва две катедри, Център за продължаващо обучение и Научен център "Св. Дазий Доростолски",Студентска учебно-изследователска лаборатория„Културно-историческо наследство“

Двете катедри, Катедрата по филологически науки и Катедрата по технически и природо-математически науки водят обучението в редовна и задочна форма на  студентите по следните специалности: Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, френски, румънски), Педагогика на обучението по физика и информатика; Автомобилно инженерство и Електроинженерство.

Във Филиала се провежда и обучение за придобиване на  образователна и научна степен ,,доктор“ по направлението Български език
Филиалът участва активно в европейската образователна програма Еразъм+ Договорени са двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели  с университети в Испания, Мароко и Турция.

В навечерието на 24-ти май във Филиала се провеждат Майски научни празници, които включват: Научна конференция с международно участие „Майски научни четения“, Студентска и докторантска научна сесия, Дни на специалността, Ден на отворените врати, разнообразни конкурси сред ученици и студенти  и др.

По повод на Майските научни празници ежегодно се връчват Наградата за абсолвент с най- висок общ успех от целия курс на обучението, учредена от Областния управител на област Силистра и Наградата за абсолвентка-майка с най-висок успех през четиригодишния срок на обучение, учредена от Кмета на община Силистра.

През 2015 година от Общински съвет Силистра бе учредена Наградата „Студент на годината“, която се връчва на 14 септември-Деня на град Силистра на студент-отличник с изяви в научноизследователската дейност.

Филиалът има богата библиотека, в която на разположение на студентите са над
50 000 библиотечни единици учебна и специализирана техническа литература. В библиотеката има свободен достъп до Интернет.

Учебното заведение разполага с 4 учебни корпуса, 21 специализирани лаборатории, 4 компютърни зали и фитнес зала.


Вижте по-голяма карта

 

 
   
Връщане в началотоРаботно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти