Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
История
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Счетоводител: (086) 822 130
 

 

Исторически бележки
за
Филиал - Силистра
на Русенския Университет „Ангел Кънчев”

 

         С Държавен указ № 756 от 18 декември 1890 г. в град Силистра се  открива Педагогическо училище и се начева обучението на учителски кадри със средно образование. През 1941 г. Педагогическото училище прераства в Институт за начални учители, просъществувал до 1948 г. През 1971 г., с Указ № 305 от 31 август 1971 г., Държавният съвет на НР България отново разкрива в Силистра Полувисш педагогически институт – един от трите, подготвящи учители по общообразователни предмети за основната образователна степен (V-VІІІ клас). Близо 6000 учители от цяла Северна България са завършили образованието си в него.
С Постановление № 15 на Министерския съвет от 27 януари 1997 г. Полувисшият педагогически институт се преобразува в Педагогически факултет-Силистра към Русенския университет “с предмет на дейност подготовка на учители с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите: 1. Български език и чужд език (руски, френски, английски); 2. Математика и физика; 3. Биология и химия”.
С министерско постановление № 41 от 16 февруари 2001 г. Педагогическият факултет-Силистра е преобразуван във Филиал-Силистра  на Русенския университет “Ангел Кънчев”. В структурата му влизат “Катедра по филологически науки” (с тогавашен ръководител проф. д-р Иван Недев) и “Катедра по природо-математически науки” (с тогавашен ръководител проф. д-р Тодорка Стефанова), обслужващите звена Студентска канцелария, Финансово-счетоводен отдел, Библиотека и Отдел за стопански дейности. Разкрито е поделение на Центъра за продължаващо обучение, предлагащо разнообразни възможности за квалификация и преквалификация.
През 2008 г. Филиал-Силистра се обедини с бившия Технически колеж-Силистра, с което се увеличи броят на специалностите и професионалните направления, по които се води обучение.
От основаването си до днес Филиал-Силистра се ръководи от директорски ръководства начело с Велик Димитров (1971-1979), Здравко Богданов (1979-1981), проф. д-р Вангел Куков (1981-1992), доц. д-р Илияна Горанова (1992-2008), доц. д-р Димо Димов (2008-2012), проф. д-р Златоживка Здравкова (2012-2015), доц. д-р Теменужка Богданова (2015-2018), доц. д-р Валентин Стоянов (2018-2020), доц. д-р Румяна Лебедова (2020-.

 

 
   

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти