Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
ЦПО
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 822 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

Център за продължаващо обучение

Добри практики в концепцията на идеята за
Учене през целия живот

Центърът за продължаващо обучение при Филиал Силистра (ЦПО) е правоприемник на Поделението за квалификация, преквалификация и допълнително обучение към Филиал – Силистра, създадено с решение 3/18.04.2000 на АС.  То е преименувано в Център за продължаващо обучение с решение на АС от 20.09.2005 г. Управлението и предмета на дейност се определят от Правилника за устройството и дейността на ЦПО.
С  решение на АС от 31. 03. 2020 г. за членове на Учебно-научния съвет на Центъра за продължаващо обучение, Филиал-Силистра са избрани следните преподаватели: доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова; доц. д-р Галина Русева Лечева; гл. ас. д-р Евгения Денева Горанова; гл. ас. д-р Валентин Неделчев Манев; ст. преп. Росен Иванов Чанов. Академичният съвет избира за Ръководител на Центъра за продължаващо обучение, Филиал-Силистра доц. д-р Диана Железова-Миндизова.

В ЦПО се организират обучения:
 • 1. В области на висшето образование, по които Русенският университет провежда обучение;
 • 2. На студенти по факултативни дисциплини;
 • 3. За повишаване и придобиване на учителска квалификация;
 • 4. По чужди езици;
 • 5. По направления, характерни за продължаващото обучение и породени от социалната и икономическата обстановка в страната.
 • Дейността на центъра се изразява в:
 • 1. Придобиване на допълнителна квалификация;
 • 2. Повишаване на вече придобита квалификация;
 • 3. Опресняване и периодично обучение.
 • 4. По чужди езици;
 • За всяка квалификационна дейност се издават документи за завършен курс на обучение съгласно Нормативни актове на Министерския съвет:
  - при дългосрочни форми /повече от един семестър/– Свидетелство за професионална квалификация.
  - при краткосрочни квалификационни курсове – Удостоверение.
  - при обучение по чужди езици - Сертификат.
  - при обучение по факултативна дисциплина – оценката се вписва в университетската диплома на обучаемия.

  Обяви за специализация

  Заявление за специализация

  Обяви за краткосрочни курсове

  Заявление за обучение на учители с кредити

  Заявление за езикови курсове

  Банкова сметка

   


   
     

     Работно време със студенти
  Студентски офис
  09:00 - 12:00 ч.
  13:00 - 15:00 ч.
  Каса
  09:00 - 12:00 ч.
  13:00 - 15:00 ч.
  Копирен център стая 224
  10:00 - 12:00 ч.
  13:00 - 14:00 ч.
  Почивни дни
  Събота
  Неделя
     
   
   
   
   
  Copyright © 2012
  www.fs.uni-ruse.bg
    Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти