Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
ERASMUS+
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Счетоводител: (086) 822 130
 

ERASMUS+


В периода 28 май – 3 юни 2017 г., по програма „ЕРАЗЪМ +“, доц. д-р Д. Железова, доц. д-р Т. Богданова и доц. д-р Г. Лечева посетиха университет „Мария Кюри – Склодовска“ в град Люблин - Полша. Университетът „Мария Кюри“ е най-големият от 11-те висши учебни заведения в 320 – хилядния Люблин. В Хуманитарния му факултет е създаден Институт по балканистика, в който студентите изучават и български език. Доц. д-р Галина Лечева очарова студентите с автентична добруджанска носия от средата на ХІХ век. Преди лекцията си, посветена на мотива „Слънчова женитба“, чрез различни стратегии за развитие на критическото мислене чрез четене и писане, студентите, изучаващи български език, се запознаха с обредните практики, съпровождащите ги песни и танци в 6-те фолклорни области на България. Студентите – историци проявиха интерес към атефактите от 1900-годишната история на гр. Силистра. Доц. д-р Диана Железова и доц. д-р Теменужка Богданова се запознаха с организацията на работа в отдел „Международно сътрудничество“ и дигитализираните услуги за достъп и обслужване на студентите, с технологията и методологията на преподаване на психолого-педагогическите и българистичните учебни дисциплини. С университетския координатор на програма „ЕРАЗЪМ +“ проф. д-р Страшински те обсъдиха приложението на ECTS системата за признаване на договорения учебен процес и сключването на двустранно споразумение за мобилност на студенти с цел практика между Филиал Силистра на Русенския университет и университет „Мария Кюри – Склодовска“.

Галерия


На 20.03. 2017 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се състоя ежегодната информационна среща по програма „ЕРАЗЪМ+“. По инициатива на доц. д-р Диана Железова, координатор по Програмата, тази година тя бе под наслова „Шесте плюс а на програма „ЕРАЗЪМ+“, като във формат „от студенти за студенти“ бяха представени основните приоритети, процедурата за кандидастване и чуждестранните университети-партньори. Еразъм студентите през 2016 г. Нели Чешмеджиева, Тодор Панчев и Елсер Мехмед споделиха свои впечатления от първо лице за обучението си в Университета в гр. Гранада, Испания. Пред присъстващите студенти и преподаватели от всички специалности бяха представени актуалните възможности за мобилност с цел обучение и практика за средващата 2017-2018 година.

Галерия

Плюсовете на еразъм плюс


 

 
   

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти