Начало Поща Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Проекти
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА

Проекти, финансирани от международни програми

Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth labor mobility”) по Програма Interreg V-A Румъния-България, приоритетна ос 4 - 2016 г.

Проект - Clean Access in Calarasi-Silistra Cross-border Area (Чист достъп в трансгранична зона Калараш – Силистра) 2007-2013 г.

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 г. – 2013 г.

Програма - Леонардо да Винчи 2010-2012 г.

Образователна програма на Европейската общност СОКРАТ- ЕРАЗЪМ

Програма - Коменски

Международен проект - Създаване на помощен инструмент за профисионално ориентиране по Европейската програма Учене през целия живот. Леонардо да Винчи. Трансфер на иновации към СНЦ "Жени от Дунавския регион".

 

 
 

АЗ ИЗБРАХ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
А ТИ?
Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти