Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Проекти
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА

Проекти, финансирани от международни програми

Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth labor mobility”) по Програма Interreg V-A Румъния-България, приоритетна ос 4 - 2016 г.

Проект - Clean Access in Calarasi-Silistra Cross-border Area (Чист достъп в трансгранична зона Калараш – Силистра) 2007-2013 г.

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 г. – 2013 г.

Програма - Леонардо да Винчи 2010-2012 г.

Образователна програма на Европейската общност СОКРАТ- ЕРАЗЪМ

Програма - Коменски

Международен проект - Създаване на помощен инструмент за профисионално ориентиране по Европейската програма Учене през целия живот. Леонардо да Винчи. Трансфер на иновации към СНЦ "Жени от Дунавския регион".

 

 
 

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти