Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Специалности
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

Специалности->Електроинженерство

Назад към специалности

Професионална квалификация: електроинженер
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна,задочна

 

Учебните планове и програми за специалността съответстват на съвременните изисквания и европейските стандарти. Акцентът на обучението се поставя върху обща широкопрофилна инженерна подготовка и основни знания за професионално направление Електротехника, електроника и автоматика. Профилиращата подготовка в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, информационните технологии, автоматизацията на процесите и електрониката се осъществява чрез свободен избор на група дисциплини, включени в последните два семестъра на учебния план.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "Бакалавър", с професионална квалификация "електроинженер". Тяхната широкопрофилна подготовка и специализирана квалификация позволява да се справят с експлоатационни проблеми както и в електрическите инсталации, така и в системите за автоматизация на производствените процеси и в електронната техника и да се реализират като специалисти или ръководители в предприятия от всички области на промишлеността, селското стопанство и в сферата на услугите.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен.

 

 
 
   

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти