Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Специалности
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

Специалности->Български език и чужд език (английски или френски)

Назад към специалности

Професионална квалификация: учител
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна

Студентите от специалностите Български език и английски език, Български език и френски език и Български език и румънски език придобиват учителска правоспособност (учители по български език, литература и чужд език) и получават солидна филологическа подготовка.
Завършилите могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленческа дейност в просветни структури, в центрове за работа с деца, езикови школи. Те могат да изпълняват и дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква добро владеене на чужд език или висше педагогическо образование.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен.

 

 
 
   

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти