Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Специалности
Секретар: (086) 821 521
Студентски офис: (086) 821 680
Счетоводител: (086) 822 130
 

Специалности->Електроенергетика и електрообзавеждане

Назад към специалности

Професионална квалификация: магистър инженер
Образователно-квалификационна степен: магистър
Форма на обучение: редовна, задочна

Магистърската програма е съобразена със съвременните изисквания на производството, преноса и използването на електрическата енергия. Тя създава много добри перспективи за реализация във всички отрасли на икономиката.

Завършилите обучението могат да работят в системата на енергетиката, Националната електрическа компания, електроразпределителните дружества и енергийните отдели на всички предприятия от промишлеността, селското стопанство, транспорта, строителството и обществения сектор, в проектантски бюра и научноизследователски институти, като преподаватели в средни и висши училища и др.

Учебният план, по който се извършва обучението, е съобразен с учебните планове на други сродни университети у нас и в чужбина и включва една избираема и девет задължителни дисциплини в областта на: информационните технологии, изследването и оптимизацията в електроенергетиката, енергийния мениджмънт и енергийния одит, технологията на проектирането, специализираното електрообзавеждане, електронните преобразуватели, алтернативните източници на енергия, надеждността и качеството на електроснабдяването, електробезопасността и др. Заключителната процедура на обучението е разработване и защита на дипломна работа с научноизследователски характер.

Учебните занятия се провеждат в специализирани лаборатории с модерно обзавеждане, изградени съвместно с фирмите “Шнайдер Електрик”, “Сименс”, “Данфос” и др. Използват се съвременни информационни технологии в компютърна зала, изпълнена по проект към Световната банка. В компютърната зала за всеки студент има индивидуално работно място и свободен достъп до интернет.

За включване в програмата могат да кандидатстват лица, притежаващи висше образование с ОКС “бакалавър” по специалностите Електроенергетика и електрообзавеждане и Електротехника. За тях продължителността на обучението в редовната форма е два семестъра. В задочната форма продължителността на обучението е три семестъра.

Могат да кандидатстват и лица, завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по друга сродна инженерна специалност. Ако специалността е в професионално направление Електротехника, електроника и автоматика, в процеса на обучение същите изучават две допълнителни дисциплини по индивидуален учебен план за формиране на необходимата им обща подготовка. Ако специалността е в друго професионално направление, продължителността на обучение е три семестъра в редовна форма и четири семестъра в задочна форма. В допълнителния семестър тези студенти изучават пет дисциплини за формиране на общата подготовка по специалността.

 

 
 
   

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти