Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Проекти
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Счетоводител: (086) 822 130
 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

МОМН, ФНИ, конкурс Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища

Договор № ДДВУ02/65 от 20.12.2010 г.

Партньорство в работа по проект от университетска, регионална, национална, международна научноизследователска програма:
„Писмената култура на Българския Златен век. Източници и традиции”

Продължителност: 2010 – 2012

Партньори: България (ШУ”Константин Преславски”, ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, Филиал – Силистра към РУ”Ангел Кънчев”), Сащ, Словакия, Швеция

Работен екип от Филиал – Силистра:
доц. д-р Тодорка Георгиева
доц. д-р Петранка Трендафилова

Национален дарителски фонд „13 века България”

„Езикът на бесарабските българи – съхранена духовност
и неизвестно бъдеще”

Проектът е финансиран от Национален дарителски фонд „13 века България”
Продължителност: 2006 -2007
Партньори:
Тараклийски държавен университет, Република Молдова
Община Силистра

Ръководител:
доц. д-р Илиана Горанова

Работен екип от Филиал – Силистра:
гл.ас. Цеца Балевска
гл.ас. Галина Лечева

Студенти:
1 .Олга Пержу
2. Алевтина Онищенко
3. Иван Захаров
4. Александър Господинов
5. Миролюба Стоянова

Национален проект - Студентски практики, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Участват:
1. доц. Т. Георгиева
2. доц. Р. Лебедова
3. доц. Д. Железова
4. доц. Т. Богданова
5. гл. ас. инж. М. Дачева
6. гл. ас. инж. В. Манев
7. гл. ас. инж. Ив. Григоров
8. гл. ас. инж. П. Пенев
9. гл. ас. инж. Г. Куртев и 91 студенти.

Постигнати резултати:
Студентите получиха в допълнително практическо обучение в реална работна среда - Общинско спортно у-ще "Дръстър", РБ "Партений Павлович", Художествена галерия и др. организации и фирми.

Национален проект от фонд “Научни изследвания” към МОМН в рамките на конкурс "Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища".

Тема на проекта:
Писмената култура на Българския Златен век. Източници и традиции.

Ръководител на проекта:
Преславска книжовна школа към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Договор № ДДВУ02/65 от 20.12.2010 г., продължителност 2011-2013 г.

Участници:
1. доц. Т. Георгиева
2. доц. П. Трендафилова.

Постигнати резултати:Постигнати резултати: проучена част от старобългарското книжовно наследство, засвидетелствано в писмените паметници от Симеоновия Златен век. В резултат на работата по проекта са отпечатани 2 монографии: „Тържественик от ХІІ в.” (автор: доц. Т. Георгиева) и „Речник с тълкуване на пословици и поговорки, повлияни от християнството” (автор: доц. П. Трендафилова).

Проект на РУ "Ангел Кънчев" № BG051PO001-4.3.04-0007 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет.

Участват

  1. гл. ас. д-р Евгения Денева
  2. доц. д-р Георги Кръстев
  3. доц. д-р Димо Димов
  4. доц. д-р Румяна Лебедова
  5. доц. д-р Диана Железова
  6. доц. д-р Тодорка Георгиева
  7. гл. ас. д-р Галина Лечева
  8. гл. ас. Виляна Райчева
    и с участието на общо 67 студенти.

Постигнати резултати:
разработени 9 уеб базирани курса за дистанционно обучение. Обучени дистанционно 52 студенти.

Проект на РУ „Ангел Кънчев“ № BG051PO001-3.1.08-009 Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност.

Участници:
1. доц. Т. Георгиева
2. доц. Р. Лебедова
3. доц. Т. Богданова
4. гл. ас. инж. М. Дачева и двама служители от студентска канцелария.

Постигнати резултати:
подписан документ за дългосрочно сътрудничество между Русенския университет „Ангел Кънчев” и областните управи на гр. Русе, Разград, Силистра и Търговище.

 

 
 

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти