Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Проекти
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА

 

РАЗРАБОТКИ ПО ФОНД НАУЧНИИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2016 г.

ПРОЕКТ 2016 – ФСс - 01
Тема на проекта: Изследване на проблема ВРЕМЕ – ВЛАСТ – ИДЕНТИЧНОСТ.
Ръководител: доц. д-р Румяна Димитрова Лебедова
Работен колектив: Катрин Нивелинова Георгиева І, БА; Габриела Юлиянова Петрова І, БА; Незабравка Йорданова Кирова-Христова І БР; Анна Веселинова Чокоева ІІ БА; Сердар Гюлтекин Неври ІІ БА; Йорданка Михайлова Великова ІІ БА; Ашкън Шериф Яшар ІІ БА; Беатрис Даниелова Ненова-Куцарова ІІІ БА; Кремена Неделчева Великова ІІІ БА; Елица Миткова Райнова ІІІ БФ; Силвия Василева Иванова ІІІ БФ; Теодора Светославова Кожухарова ІІІ БР .

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2016 г.

ПРОЕКТ 2016 – ФСс - 02
Тема на проекта: Изследване ефективността на синхронно електронно обучение на студенти, обучаващи се в специалности към катедра Технически и природоматематически науки във Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев"
Ръководител: доц. д-р Теменужка Богданова Бухчева
Работен гл. ас. д-р Валентин Неделчев Манев, гл. ас. д-р Евгения Денева Горанова, ас. Милен Валентинов Сапунджиев, студенти: Искра Милкова Димитрова, Георги Хотинов Тодоров, Паолина Владимирова Петрова .

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2015 г.

ПРОЕКТ 2015 – ФСс - 01
Тема на проекта: Изследване на възможностите за разработване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии
Ръководител: проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева - факултет ПНО
Работен колектив:доц. д-р Валентина Николаева Войноховска - факултет ПНО
гл. ас. д-р Евгения Денева Горанова - филиал Силистра
гл. ас. д-р Светлозар Стефанов Цанков - факултет ПНО
Севгюл Сабри Хасан , Филиал Силистра, ФИ, III курс;
Нурсели Демир Майрям, Филиал Силистра, ФИ, III курс;
Нежля Али Реджеб, Филиал Силистра, ФИ, III курс;
Вилиана Георгиева Костадинова, Филиал Силистра,ФИ, III курс;
Гюляй Гюнай Назиф, Филиал Силистра,ФИ, III курс;
Ашиме Гьонюл Мустафа, Филиал Силистра, ФИ, III курс;
Боран Динчеров Талибов, Филиал Силистра, ФИ, III курс.

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2015 г.

ПРОЕКТ 2015 – ФСс - 02
Тема на проекта: Разработване и прилагане на модели за решаване на физични задачи при педагогическата практика на студентите
Ръководител: Доц. д-р Теменужка Богданова Бухчева
Работен колектив: проф.д-рТодорка Стефанова,
ас.Станимир Станев
ас.Милен Сапунджиев
Бетина Ковачева - студентка, спец. ФИ, IV курс
Елиз Бакал - студентка, спец. ФИ, IV курс
Паолина Петрова - студентка, спец. ФИ, I курс.

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2014 г.

ПРОЕКТ 2014 – ФСс - 01
Тема на проекта: Оптимизация на учебната педагогическа практика по български език, литература и чужд език с цел професионализация на обучението на студентите - бъдещи учители.
Ръководител: доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова
Работен колектив: гл. ас. д-р Галина Лечева, 12 студенти, учители-наставници.

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2014 г.

ПРОЕКТ 2014 – ФСс - 02
Тема на проекта: Изследване на детерминацията на съществителното в българския език и във френския език
Ръководител: проф. дфн Паисий Христов
Работен колектив: гл. ас.Вилияна Райчева, Катедра пофилологически науки; Мария Томова - докторант; Гергана Вичева II курс, спец. Български език и френски език.

back

 
 

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти