Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Проекти
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА

 

РАЗРАБОТКИ ПО ФОНД НАУЧНИИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2007 г.

ПРОЕКТ 2007 – ФСс – 01
Тема на проекта: Изграждане на Научен център „Св. Дазий Доростолски” – II част
Ръководител:  доц. д-р Петранка Трендафилова, доц. д-р Тодорка Георгиева

ПРОЕКТ 2007 – ФСс – 02
Тема на проекта: Разработване на система за управление качеството на практическите педагогически  дейности на студентите
Ръководител:  доц. д-р Илияна Христова Горанова
        
ПРОЕКТ 2007 – ТКСс – 01
Тема на проекта: Изследване ефективното използване на електрическа енергия в промишлени      предприятия
Ръководител: доц. д-р инж. Димо Димов

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2008 г.
ПРОЕКТ 2008 – ФСс – 01
Тема на проекта: Интеграция и развитие на Научен център “Св. Дазий Доростолски”
Ръководител: доц. д-р Петранка Трендафилова

ПРОЕКТ 2008 – ФСс – 02
Тема на проекта: Изследване на проблема за диалогичните връзки между литературата и  изобразителното  изкуство. Диалози. Слово и образ.
Ръководител: доц. д-р  Румяна Димитрова Лебедова                                     
Научен консултант: доц. д-р Радослав Димитров Радев /ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”/

ПРОЕКТ 2008 – ФСс - 03
Тема на проекта: Изследване възможностите за намаляване разходите за енергоосигуряване на обществени   сгради
Ръководител: доц. д-р инж. Димо Димов

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2009 г.
ПРОЕКТ 2009 – ФСс - 01
Тема на проекта: Изследване на възможностите за ефективно използване на алтернативни енергоизточници
Ръководител: доц. д-р инж. Димо Димов

ПРОЕКТ 2009 – ФСс - 02
Тема на проекта: Създаване на интерактивен модел на перманентна педагогическа практика
Ръководител: : доц. д-р Руси Русев

back

 
 

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти