Начало Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Проекти
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА

 

РАЗРАБОТКИ ПО ФОНД НАУЧНИИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2004 г.

ПРОЕКТ 2004 – ФС – 01
Тема на проекта: Проучване и внедряване на иновационен модел за педагогическа рефлексия в подготовката    на учители по английски език за системата на средното образование
Ръководител: гл. ас. Диана Петрова Железова – Миндизова, докторант

ПРОЕКТ 2004 – ФС – 02
Тема на проекта: Изследване изучаването на библейския генотип в българското училище – II етап
Ръководител: гл. ас. Галина Лечева

ПРОЕКТ 2004 – ФС – 03
Тема на проекта: Изследване на пациенти от Североизточна България  за C1q  дефицити и  наличието на  c1q антитела
         Ръководител:  ас. Мария Раданова
ПРОЕКТ 2004 – ФС – 04
Тема на проекта: Разработване и внедряване на иновационни дидактически технологии в подготовката
          на учители по физика - част
Ръководител: гл. ас.Теменужка Богданова

ПРОЕКТ  № 2004 – ТКС/РУ – 01
Тема на проекта: Електрически биоимпедансен метод за изследване на сърдечносъдовата система
Ръководител: доц. д-р инж. Димо Димов

ПРОЕКТ  № 2004 - ТКС - 02”
Тема на проекта: Оптимално управление на параметрите на горивоподаване
на дизелов двигател
Ръководител: гл.ас. инж. Валентин Манев

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2005 г.

ПРОЕКТ № 05 – ФСс – 01
Тема на проекта: Разработване на комплекс интерактивни техники по учебния предмет „Човекът и     природата” от културно – образователната област „Природни  науки и екология”
Ръководител: доц. д-р Тодорка Жекова Стефанова

ПРОЕКТ  № 2005 – ТКСс – 01
Тема на проекта: Изследване на възможностите за ефективно използване на енергийни ресурси
Ръководител: доц. д-р инж. Димо Димов

Проекти от фонд "Научни изследвания" за 2006 г.

ПРОЕКТ 2006 - ФС/РУ – 01
Тема на проекта: Изграждане на Научен център „Св. Дазий Доростолски”
Ръководител: проф. д-р Славчо Иванов, доц. д-р Тодорка Георгиева

ПРОЕКТ 2006 – ТК Сс – 01
Тема на проекта: Оценка на енергийните показатели на водоснабдителните системи
Ръководител: доц. д-р инж. Димо Димов

back

 
 

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти