Начало Поща Карта на сайта

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Начало
Секретар: (086) 821 521
Студентски офис: (086) 821 680
Счетоводител: (086) 822 130
 

Актуално:


ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР ще се приемат от 01.03.2021г. до 12.03.2021г. в стая 113 - СЧЕТОВОДСТВО

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление за стипендия, получено от стая 113 или от системния администратор с вписан курс, факултетен №, подпечатан успех от студентски офис, лична банкова сметка, телефон за връзка.

- Студенти с невзети изпити до момента нямат право на стипендия.
- Минимален успех - 4.00 за последните два семестъра.
- Студенти платено и дистанционно обучение нямат право на стипендия

1. Удостоверение за доходите на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 
01.08.2020г.-31.01.2021г
Документът да съдържа два подписа,  изходящ номер,  точен адрес и  печат от съответното предприятие, фирма или учреждение.

- Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи!

ДОПЪЛНИТЕЛНО:

  1. При безработни родители се предоставя документ за регистрация от Бюро по труда. За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларации за безработен родител, заверена при НОТАРИУС.
  2. Земеделски производители представят документ за регистрация и нотариално заверени документи за реализиран доход за периода.
  3. Родители, които имат регистрирана фирма, удостоверяват доходите с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат на фирмата.
  4. При родител пенсионер –  документ за размера на пенсията по месеци издаден от „Пенсионно осигуряване".
  5. При разведени родители – копие от решението за развода и дохода на родителя, при когото живее студента.
  6. При починал родител/и – копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване".
Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.
 
Забележка: Студент, който представи чужда банкова сметка се ЛИШАВА от стипендия до края на следването си.

Център за продължаващо обучение


 

 

 
   

 Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти