Начало Поща Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Специалности
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

Специалности->
Информатика и компютърни технологии в образованието

Назад към специалности

Професионална квалификация: учител
Образователно-квалификационна степен: магистър
Форма на обучение: задочна

Магистърският курс е насочен към усвояване на системни знания в областта на съвременните компютърни технологии, изграждане на умения за използване на специализиран софтуер и приложението му в учебния процес. Обучението надгражда, разширява и задълбочава базисната подготовка по информатика и информационни технологии, получена от бакалавърския курс и включва работа и визуално програмиране в офис среда, мрежово администриране, геоинформационни технологии, актуални езици за визуално и обектно ориентирано програмиране, съвременни мултимедийни и иновационни технологии в обучението.
Учебният план включва специални и методически дисциплини:

  • 1. Специални учебни дисциплиниКомпютърни технологии II ниво, Компютърен английски език, Работа и визуално програмиране в офис среда, Комуникационни и геоинформационни технологии, Мрежово администриране, Визуална среда за програмиране Delphi, Приложно програмиране на С++ и др.
  • 2. Методически дисциплиниДистанционно обучение, Мултимедия в обучението, Тестови методи за контрол и проверка, Извънкласна работа по информатика и информационни технологии, Съвременни иновационни технологии в обучението.

Завършилите магистърския курс могат да използват придобитата квалификация в преподавателската дейност, както и във всички други сфери, изискващи компетентност в областта на компютърните науки.
Продължителността на обучението е три семестъра, формата на обучение – задочна.

 

Филиал - Силистра
 
   

АЗ ИЗБРАХ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
А ТИ?
Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти