Начало Поща Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
Специалности
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 821 680
Зам.гл.счетоводител: (086) 822 130
 

Специалности-> Български език, литература и култура

Назад към специалности

Професионална квалификация: учител
Образователно-квалификационна степен: магистър
Форма на обучение: задочна

Магистърската програма Български език, литература и култура подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на българистиката. Курсът е предназначен за завършилите бакалавърска степен в някое от професионалните направления филология, педагогика на обучението по... и педагогика.
Обучението се предлага в задочна форма с продължителност три семестъра. Подготовката се реализира чрез изучаването на задължителни и избираеми дисциплини:

 • Българският език в контекста на балканските и западноевропейските езици,
 • Езикови проблеми на средновековната българска книжнина,
 • Влияние на старобългарската книжнина върху езика и литературата на православното славянство,
 • Българска езикова нормативност,
 • Антични сюжети и мотиви в средновековната българска литература,
 • Балкански сюжети и мотиви в българската литература,
 • Новобългарската литература в огледалото на световната литературна класика,
 • Концептосфера на съвременната българска литература,
 • Стилистични проблеми на съвременната българска литература,
 • Културата на Средновековна България,
 • Българската култура през Националното възраждане,
 • Тенденции и основни направления в съвременната българска култура и др.

Факултативно се изучава английски, френски или руски език. Магистърският курс завършва с разработване и защита на дипломна работа.
Обучението в магистърската програма осигурява специализираща теоретична и практическа подготовка по български език, литература и култура; създава умения за прилагане на научното познание в различни области на обществения живот; формира нагласа за развиване на самостоятелна изследователска и творческа дейност.
Завършилите специалността могат да се реализират успешно в сферата на образованието; в областта на културата; в печатните и електронните медии; в неправителствените и нестопанските организации и структури; в частния сектор на икономиката като учители, експерти, консултанти, координатори, редактори, журналисти, коректори, технически организатори, сътрудници, екскурзоводи и др.

 

Филиал - Силистра

 

 
   

АЗ ИЗБРАХ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
А ТИ?
Работно време със студенти
Студентски офис
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти