Начало Поща Карта на сайта
   

Вашата възможност за развитие!
Design By fs.uni-ruse.bg


ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Филиал - Силистра!
МАЙСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ 19 МАЙ 2017 г
Секретар: (086) 821 521
Студентска канц-я: (086) 822 680
Счетоводител: (086) 822 130
 

МАЙСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ 19 МАЙ 2017 г.


На 19 май 2017 г. във Филиал-Силистра тържествено беше отбелязан Денят на българската писменост и култура и бяха проведени два научни форума – Майските научни четения и Студентската и докторантската научна сесия. На тържественото заседание в присъствието на представители на държавната и местната власт, на образователни, културни и социални институции от града и региона, на гости от партньорски организации от Република Румъния бяха отчетени учебните и научните постижения на студентите и преподавателите от Филиал-Силистра: По традиция областният управител на Област Силистра – г-н Ивелин Статев награди студента, постигнал най-висок успех през четиригодишния курс на обучение. Носителят на наградата тази година е Теодора Кожухарова, студентка в специалността Български език и румънски език; По традиция кметът на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов награди студентката майка, постигнала най-висок успех през четиригодишния курс на обучение. Носителката на тазгодишната награда е Елица Райнова, обучаваща се в специалността Български език и френски език; Директорът на Филиала – доц. д-р Теменужка Богданова връчи награда на втората по успех студентка майка – Беатрис Ненова-Куцарова, обучаваща се в специалността Български език и английски език; Традиционната награда на Филиал-Силистра за постигнати високи научни постижения беше връчена на преподавателката от Катедрата по филологически науки д-р Галина Лечева, успешно представила се в конкурса за придобиване на академичната длъжност “доцент” по научната специалност Методика на обучението. В тържественото честване на 24-ти май взеха участие представители на детски певчески и танцови състави, които изнесоха кратка културна програма. В Майските научни четения, които се проведоха за двадесет и първи път, взеха участие 34 докладчици от Дагестан (2), Румъния (9) и България (23). Четенията бяха организирани в три секции: „Природо-математически и технически науки” „Езикознание и литературознание” „Методика, педагогика и психология” Изнесените в трите секции доклади предизвикаха оживени дискусии, в които активно се включиха и слушателите, сред които имаше и студенти от различните специалности. Задаваните от младите хора въпроси често заостряха вниманието към една или друга страна от докладваната проблематика, провокираха задълбочаването на разговора и изказването на различни виждания или предположения. В хода на тези дискусии студентите надграждаха придобитите в хода на обучението си знания и умения за изследване на проблем, за аргументиране, за формулиране на изводи и т.н. Студентската и докторантската научна сесия, която се провежда ежегодно от 2008 г. насам, беше организирана в четири секции: І. Секция „Природо-математически и технически науки” включваше 8 доклада на 8 участници – студенти от Филиал-Силистра ІІ. Секция „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот” включваше 3 доклада на 1 участник. ІІІ. Секция „Методика на обучението” включваше 7 доклада на 7 участници – студенти от Филиал-Силистра; ІV. Секция „Езикознание и литературознание” включваше 10 доклада на 10 участници – 1 докторант и 9 студенти от Филиал-Силистра; Разработените под ръководството на преподаватели по различни дисциплини 28 студентски доклада за първа година бяха представени на постерна изложба, която беше аранжирана във фоайето на Филиал-Силистра. По време на постерната сесия всеки докладчик изложи пред присъстващите темата на своя доклад, резултатите и изводите от нейното проучване и отговори на поставените въпроси.


 

Галерия 2017      
 
   Работно време със студенти
Студентска канцелария
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Каса
09:00 - 12:00 ч.
13:00 - 15:00 ч.
Копирен център стая 224
10:00 - 12:00 ч.
13:00 - 14:00 ч.
Почивни дни
Събота
Неделя
   
 
 
 
 
Copyright © 2012
www.fs.uni-ruse.bg
  Начало : За нас : Структура : Специалности : Студенти : Прием : Документи : Проекти